Information om lagring och behandling av personuppgifter:

Genom att ansöka om sommarjobb i Ekerö kommun på denna sida godkänner du att de uppgifter du lämnar lagras och behandlas i det system som används för att hantera och administrera ansökningar till sommarjobb 2021. Du godkänner också att eventuellt kompletterande uppgifter du lämnar i efterhand gällande din ansökan lagras och behandlas i systemet.

Syftet med att lagra och behandla uppgifterna är att kunna sköta ansöknings- och tilldelningsprocessen av sommarjobb i Ekerö kommun 2021. Uppgifterna behandlas enbart för detta ändamål och endast av den personal som arbetar med dessa saker.

Om du skulle erbjudas plats kommer en del av dina lagrade uppgifter överföras till din blivande arbetsgivare för att denne ska få information om vilka anställda de kommer att tilldelas samt ge dem möjlighet att kunna kontakta dig i frågor som gäller ditt sommarjobb.

Uppgifterna lagras i systemet så länge du har rätt att söka sommarjobb i Ekerö kommun. När du inte längre har det så raderas de permanent.